w3 validator

Profil Kejurusitaan

 

 

JURUSITA

 

Nama

:

 

Tempat Tanggal Lahir

:

 

NIP

:

 

Pangkat, Golongan/Ruang

:

 

Jabatan

:

 

Pendidikan

:

 

Riwayat Pekerjaan

:

1.   

2.   

3.   

 

 

JURUSITA PENGGANTI

 

 

Nama

:

Muh. Jasman As’ad, Amd. Kom

Tempat Tanggal Lahir

:

Ujung Pandang, 04 November 1987

NIP

:

19861104 201101 1 007

Pangkat, Golongan/Ruang

:

Pengatur / (II/c)

Jabatan

:

Jurusita Pengganti

Pendidikan

:

DIII Komputer

Riwayat Pekerjaan

:

1.   Staf Bagian Umum Pengadilan Agama Kolaka

2.   Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka

 

 

 

 

JURUSITA PENGGANTI

 

 

Nama

:

Farida Ridwan

Tempat Tanggal Lahir

:

Kendari, 20 April 1990

NIP

:

19900420 200912 2 003

Pangkat, Golongan/Ruang

:

Pengatur / (II/c)

Jabatan

:

Jurusita Pengganti

Pendidikan

:

SMK

Riwayat Pekerjaan

:

1.   Staf Kepegawaian Pengadilan Agama Kolaka

2.   Bendahara Pengadilan Agama Kolaka

3.   Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka